Uitnodiging

De Vrienden van Izvor
willen u en jou van harte uitnodigen om Elles en Erica te ontmoeten.
 

In september 2019 zijn zij 25 jaar werkzaam in Roemenië om hulp te bieden aan hun medemens.Wij willen hen graag in het zonnetje zetten door middel van een receptie op 5 september 2019 waarop u hen kunt feliciteren met dit jubileum. Ook is er tijd om terug te blikken en hen te ontmoeten en te bemoedigen.

Waar: Vredeskerk

Heidepad 81

Wezep

vanaf : 19.45 uur

Een cadeau voor Elles en Erica!!

Wilt u een bijdrage geven voor een cadeau dan kunt u :

  • deze inleveren bij één van de leden van de Vrienden van Izvor;
  • uw bijdrage in een box in de hal van Vredeskerk/Hoeksteen doen;
  • geld overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0312 8972 35 ten name van
    De Stichting Vrienden van Izvor o.v.v. 25 jaar Elles en Erica.

Wij zien u graag op 5 september a.s. in de Vredeskerk!

Hartelijke groeten,

Vrienden van Izvor

Jaap, Nelie, Harmke, Jetske, Gerhard, Bert en Lucia